Kiyoshi Saito: Shisen-do, Kyoto (G) - Art Gallery of Greater Victoria