Kiyoshi Saito: Katsura, Kyoto (C) - Art Gallery of Greater Victoria