Kiyoshi Saito: Katsura, Kyoto (B) - Art Gallery of Greater Victoria