Gekko Ohashi: Shibaraku - kabuki - Artelino

同じ絵柄のもの 版画を比較する...