Okamoto Ryusei: Ukiyo-e Today, No.7 - Artelino

同じ絵柄のもの 版画を比較する...