Utagawa Yoshifusa: Kenshin - 18 Famous Generals of Echigo - Artelino

同じ絵柄のもの 版画を比較する...