Tsukioka Koun: Odori Sugata-e - Benkei and Ushiwaka - Artelino

絵師: Tsukioka Koun

作品名: Odori Sugata-e - Benkei and Ushiwaka

日付: 1899.

詳細と価格: Tsukioka Koun: Odori Sugata-e - Benkei and Ushiwaka - Artelino

情報源: artelino - Japanese Prints
浮世絵(全 24,756 件)を表示...

画題等:

"Odori Sugata-e" (Pictures of Dances) "Hashi Benkei" Benkei and Ushiwakamaru.

画像をダウンロード

同じ絵柄のもの 版画を比較する...