Utagawa Toyonobu: Shinsen Taiko Ki - Shikoku Island - Artelino

同じ絵柄のもの 版画を比較する...