Taguchi Yoshimori: Samurai on Horse - Komei Eiyushi - Artelino

絵師: Taguchi Yoshimori

作品名: Samurai on Horse - Komei Eiyushi

日付: 1856.

詳細と価格: Taguchi Yoshimori: Samurai on Horse - Komei Eiyushi - Artelino

情報源: artelino - Japanese Prints
浮世絵(全 24,756 件)を表示...

画題等:

"Komei Eiyu Shi" (Portraits of Famous Heroes) Hachiman Taro Minamoto-no-Yoshiie on horse back.

画像をダウンロード