Yamazaki Toshinobu: Saigo Takamori - Artelino

絵師: Yamazaki Toshinobu

作品名: Saigo Takamori

日付: 1877.

詳細と価格: Yamazaki Toshinobu: Saigo Takamori - Artelino

情報源: artelino - Japanese Prints
浮世絵(全 24,756 件)を表示...

画題等:

"Hyuga no Kenchi he Bouto Shirizoku no Zu" Saigo Takamori, the leader of the Satsuma Rebellion. He and his troops retreated to the defensive position in the steep hills at the Hyuga in Kumamoto prefecture.

画像をダウンロード