Utagawa Sadamasu: Actor Ichikawa Shinnosuke as Inokawa..., Late Edo period, circa 1840-1841 - ハーバード大学

絵師: Utagawa Sadamasu

作品名: Actor Ichikawa Shinnosuke as Inokawa..., Late Edo period, circa 1840-1841

日付: Edo period, Late, 1789-1868

詳細: 詳細情報...

情報源: ハーバード大学
浮世絵(全 5,243 件)を表示...

画像をダウンロード