Taguchi Beisaku: Infrantryman Satö Tadashi - ホノルル美術館

同じ絵柄のもの 版画を比較する...