Kawarazaki Shödö: Thistle and Gampii - ホノルル美術館

絵師: Kawarazaki Shödö

作品名: Thistle and Gampii

日付: c. 1980

詳細: 詳細情報...

情報源: ホノルル美術館
浮世絵(全 5,435 件)を表示...

同じ絵柄のもの 版画を比較する...