Watanabe Ikuharu: November - Rouge — いろとり月 口紅 - Japanese Art Open Database

絵師: Watanabe Ikuharu

作品名: November - Rouge — いろとり月 口紅

日付: 1920

詳細: 詳細情報...

情報源: Japanese Art Open Database
浮世絵(全 17,130 件)を表示...

同じ絵柄のもの 版画を比較する...