Watanabe Ikuharu: Ikebana - White Plum and Daffodils — 生花 白梅 水仙 - Japanese Art Open Database

絵師: Watanabe Ikuharu

作品名: Ikebana - White Plum and Daffodils — 生花 白梅 水仙

日付: circa 1920-1950

詳細: 詳細情報...

情報源: Japanese Art Open Database
浮世絵(全 17,130 件)を表示...

同じ絵柄のもの 版画を比較する...