Utagawa Yoshiharu: Hayatake Torakichi from Osaka: Spinning Tops in Ryogoku - メトロポリタン美術館

絵師: Utagawa Yoshiharu

作品名: Hayatake Torakichi from Osaka: Spinning Tops in Ryogoku

日付: 1857

詳細: 詳細情報...

詳細: ARC浮世絵データベース

情報源: メトロポリタン美術館
浮世絵(全 4,319 件)を表示...