Urakusai Nagahide: Kumano of the Hanabishiya as Shikô [Actor Ichikawa Shikô I] Playing Sukehachi (Shikô yaku Sukehachi), from the series Gion Festival Costume Parade (Gion mikoshi arai nerimono sugata) - ボストン美術館

絵師: Urakusai Nagahide

作品名: Kumano of the Hanabishiya as Shikô [Actor Ichikawa Shikô I] Playing Sukehachi (Shikô yaku Sukehachi), from the series Gion Festival Costume Parade (Gion mikoshi arai nerimono sugata)

日付: 1815

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード