Kinoshita Hironobu I: Actors Onoe Tamizô II as Satomi Isuke (R) and Bandô Hikosaburô V as Taruya Osen (L), in Meisaku Kiriko no Akebono - ボストン美術館

絵師: Kinoshita Hironobu I

作品名: Actors Onoe Tamizô II as Satomi Isuke (R) and Bandô Hikosaburô V as Taruya Osen (L), in Meisaku Kiriko no Akebono

日付: 1863

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード