Kinoshita Hironobu I: Actors Jitsukawa Enjaku I as Inuzuka Shino, No. 1 (R), and Ôtani Tomomatsu I as Inuta Kobungo, No. 2 (L), from the series The Valor of the Eight Dog Heroes of Satomi (Satomi Hakkenshi buyûden) - ボストン美術館

絵師: Kinoshita Hironobu I

作品名: Actors Jitsukawa Enjaku I as Inuzuka Shino, No. 1 (R), and Ôtani Tomomatsu I as Inuta Kobungo, No. 2 (L), from the series The Valor of the Eight Dog Heroes of Satomi (Satomi Hakkenshi buyûden)

日付: 1863

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード

同じ絵柄のもの 版画を比較する...