Kinoshita Hironobu I: Actors Arashi Rikaku II as Miyamoto Musashi (R) and Mimasu Baisha I as Shirakura Dengozaemon (L), in the play Ganryûjima - ボストン美術館

絵師: Kinoshita Hironobu I

作品名: Actors Arashi Rikaku II as Miyamoto Musashi (R) and Mimasu Baisha I as Shirakura Dengozaemon (L), in the play Ganryûjima

日付: 1862

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード

同じ絵柄のもの 版画を比較する...