Kinoshita Hironobu I: Actors Fujikawa Tomokichi III as the wife Osai (R), Arashi Kichisaburô III as Sugiura Jûnai (C), and Jitsukawa Enzaburô I as Ikeda Shôzaburô (L), in the play Hana no Maku Hisago no Kawarake - ボストン美術館

絵師: Kinoshita Hironobu I

作品名: Actors Fujikawa Tomokichi III as the wife Osai (R), Arashi Kichisaburô III as Sugiura Jûnai (C), and Jitsukawa Enzaburô I as Ikeda Shôzaburô (L), in the play Hana no Maku Hisago no Kawarake

日付: 1863

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード