Utagawa Kokunimasa: Victory of Japanese Troops Pursuing Chinese Troops at Asan in Korea (Chôsen Gazan ni Nihon hei Shina hei o tsuigekisen shôri no zu) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Kokunimasa

作品名: Victory of Japanese Troops Pursuing Chinese Troops at Asan in Korea (Chôsen Gazan ni Nihon hei Shina hei o tsuigekisen shôri no zu)

日付: 1894

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード