Utagawa Yoshimori: What to Eat When You Have Measles (Hashika byôchû shokumotsu no ben) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshimori

作品名: What to Eat When You Have Measles (Hashika byôchû shokumotsu no ben)

日付: 1862

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード