Utagawa Yoshiharu: Types of Medicine (Yaku shu) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshiharu

作品名: Types of Medicine (Yaku shu)

日付: 1860

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...