Utagawa Yoshiharu: Karatsuchi of Kukiro, from the series (?) Shin Yoshiwara Edo chô, ni chôme - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshiharu

作品名: Karatsuchi of Kukiro, from the series (?) Shin Yoshiwara Edo chô, ni chôme

日付: 1865

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...