Utagawa Yoshimori: Minamoto Yoritomo Is Rewarded by the Emperor for Subjugating the Heike (Minamoto Yoritomo Heike tsuitô ... zu) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshimori

作品名: Minamoto Yoritomo Is Rewarded by the Emperor for Subjugating the Heike (Minamoto Yoritomo Heike tsuitô ... zu)

日付: 1865

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード