Utagawa Yoshitsuna: Empress Jingû Attacks the Three Korean Kingdoms (Jingû Kôgô Sankan seibatsu no zu) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Yoshitsuna

作品名: Empress Jingû Attacks the Three Korean Kingdoms (Jingû Kôgô Sankan seibatsu no zu)

日付: 1852

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

Download Image