Kitao Masanobu: Kasugano and Hanamatsu of the Tamaya, from the series Brocade of Yoshiwara Figures (Yoshiwara sugata no nishiki) - ボストン美術館

絵師: Kitao Masanobu

作品名: Kasugano and Hanamatsu of the Tamaya, from the series Brocade of Yoshiwara Figures (Yoshiwara sugata no nishiki)

日付: Japanese, Edo period

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...