Utagawa Kokunimasa: One of the Three Famous Views of Japan: Matsushima in Mutsu Province (Nihon sankei no uchi, Mutsu no kuni Matsushima) - ボストン美術館

絵師: Utagawa Kokunimasa

作品名: One of the Three Famous Views of Japan: Matsushima in Mutsu Province (Nihon sankei no uchi, Mutsu no kuni Matsushima)

日付: 1892

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード

同じ絵柄のもの 版画を比較する...