Kinoshita Hironobu I: Actors Ichikawa Momotarô I as Mori no Ranmaru (R), Arashi Kichisaburô III as Oda Harunaga (C), and Onoe Tamizô II as Konoshita Tôkichi (L), in the play Hisago no Kawarake - ボストン美術館

絵師: Kinoshita Hironobu I

作品名: Actors Ichikawa Momotarô I as Mori no Ranmaru (R), Arashi Kichisaburô III as Oda Harunaga (C), and Onoe Tamizô II as Konoshita Tôkichi (L), in the play Hisago no Kawarake

日付: 1863

詳細: 詳細情報...

情報源: ボストン美術館
浮世絵(全 37,142 件)を表示...

画像をダウンロード